ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία Kapsampelis δραστηριοποιείται στις δικές της εγκαταστάσεις 1000τ.μ.

Η σύγχρονη τυποποιητική  μονάδα που λειτουργεί σύμφωνα με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (HACCP),

αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμφιάλωσης και ιχνηλασιμότητας.

Βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώροι αποθήκευσης πρώτης ύλης, υλικών συσκευασίας και έτοιμων προϊόντων.

http://kapsampelis.com/images/banners/typopoiisi/IMG_20191125_190509.jpg